CEVİZ BAHÇEMİZDEKİ CEVİZ ÇEŞİTLERİMİZ

CHANDLER CEVİZ FİDANI

Kategori: Yabancı Ceviz Fidanları

Chandler cevizi salkımda meyveler 1-4'lü olup ince kabuk, az pürüzlü, oval şekilli, bir çeşittir. Kabuktan ayrılması kolaydır. Kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Aynı ekolojide Bilecik çeşidinden 1 hafta, Yalova çeşidinden 3 hafta sonra çiçeklenir. Geçit kuşağına kadar olan bölgelerde ilkbahar donlarını atlatabilen bir çeşittir. Tomurcuklarda verim %85-90 dır. Çok verimlidir. İç beyazlık oranı %90-100 dür. Orta kuvvette büyür. Yarı dik gelişir.8×4 dikime uygundur. Geç yapraklandığı için bakteriyel yanıklıktan etkilenmez.


Meyve ağırlığı=13g

İç ağırlığı=6.5,7gr

İç oranı=% 49-52

Yağ oranı=% 70

Protein oranı=% 23

Tozlayıcı=Franquette

FRANQUETTE CEVİZ FİDANI

Kategori: Yabancı Ceviz Fidanları

Franquette ceviz ağacı fidan gelişiminden sonra dik ve iri ağaçlar yapar. Meyveleri yanda görüldüğü gibi uzundur. Franquette Chandler ceviz fidanına tozlayıcı olarak ekilir. Chandler ceviz fidanının tozlayıcısıdır. 10 Chandler ceviz fidanının ekildiği bölgeye 1 adet ekilmesi tavsiye edilir. Tozlayıcı olduğu halde meyve verir ve meyveleri uzunumsu olur. Meyve ağırlığı 11-12 gr arasında değişir. Geç yapraklanır. İlkbahar geç donlarından etkilenmez. Meyve iç oranı yüzde 50 civarındadır.

CEVİZ BAHÇESİ KURMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Bahçe Kurma:

Çok uzun yaşayan ve aşı ile çoğaltılması oldukça zor olan cevizde, bahçe kurmadan önce bölgenin ekolojik özelliklerinin iyi bilinmesi gereklidir. Ceviz kışları çok aşırı ve sürekli düşük sıcaklığın hakim olduğu bölgeler ile yazları çok aşırı sıcak olan yerlerde yetiştirilmemelidir. Cevizler derine inen güçlü bir kök sistemine sahip oldukları için toprak derinliğinin en az 1,5 – 2 m olması ve geçirimsiz katmanların olmaması gerekir. Yetiştiricilik yapılacak bölgenin topraklarında fazla alkalilik ve tuzluluk sorunları bulunmamalıdır.


Çeşit Seçimi:

Cevizlerde erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanlarda olgun hale gelme durumu yaygındır. Bu durumda erkek ve dişi çiçekleri aynı zamanda olgunlaşan homogam tip ve çeşitler yanında erkek çiçekleri önce olgunlaşan ve dişi çiçekleri önce olgunlaşan çeşitler bulunmaktadır. Bundan dolayı ceviz bahçesi kurarken mutlaka ya erkek ve dişi çiçekleri aynı zamanda olgunlaşan bir çeşit yada erkek ve dişi çiçeklerinin olgunlaşması aynı döneme gelen birden fazla çeşit ile karışık bir dikim tercih edilmelidir.

Çok uzun yıllar meyvesinden, ağacın ömrü sonunda gövdesinden faydalanacağımız Aşılı Ceviz ağacının Bahçesini kurarken dikkatli olmalıyız. Aksi halde, başlangıçta yapılacak bir yanlışlığın zararı uzun yıllar çekilecektir. Bahçe kurarken dikkat edilmesi gereken önemli hususların gözden geçirilmesinde fayda vardır: – Etrafı çıplak, bitki örtüsü bulunmayan (İç Anadolu ve Trakya) gibi yerlerde Aşılı Ceviz fidanları GİYDİRİLMELİDİR. Yani Aşılı Cevizlerin içine ve etrafına muhtelif meyveler dikilmeli, çok sert rüzgar olan yerlerde ise Rüzgar perdesi yapılmalıdır. Bu sayede gerek kışın soğuk sert rüzgarlarından, gerekse yazın sıcak ve yakıcı rüzgarlardan fidanlar korunmuş olur.

- Taban arazilerdeki kuru veya sulu dereler çok kıvrıntılı ve önlerinde hava akımını önleyen engeller varsa, bu gibi yerlerde kurulacak bahçeler tabandan yamaçlara doğru kaydırılmalıdır.

- Çeşit Seçimi; Bahçe Kurmada çok önemlidir. Her şeyi tam olarak yapmış olabilirsiniz, ama yanlış bir çeşit seçimi size hem zaman hem de para kaybına neden olur. Bu nedenle fidan seçerken hem fidanın sertifikalı olmasına dikkat etmelisiniz hem de fidanı aldığınız yere güvenmelisiniz. Bu nedenle fidanların SERTİFİKALI olmalarının yanında ADLARINA UYGUN olmaları da önemlidir. Ayrıca sertifikalı ve uygun çeşidin seçilmesi yanında bu fidanların yapılacak piketajlara göre dikilmesi de çok önemlidir. Birbirini tozlayan çeşitler piketaja göre dikilmezlerse verim düşük olur.
Profil Açılması - Toprak Analizi - Çukur Açılması:

Ceviz, toprak istekleri bakımından seçici değildir. Kumlu-Çakıllı zayıf topraklarda rahatlıkla yetişebilir. Fazla su tutmayan gevşek ve süzek topraklardan hoşlanır.

- Profil Açılması:

Bazen toprağın üst görüntüsü yanıltabilir. Bunun için arazinin benzer yerlerinde arazi büyüklüğüne göre bir veya birkaç 120 cm. derinliğinde çukur açılır. Bu sayede toprak derinliği, toprağın yapısı, altta kayakilin bulunup bulunmadığı ve Taban Suyunun olup olmadığı gibi hususlar belirlenmiş olur.


- Ceviz, killi topraktan hoşlanmaz. Ancak kilin devamında altta kum-çakıl çıkıyorsa bir sakınca yoktur.


- Toprak Analizi:

Aynı çukurdan her 30 cm. de bir toprak örneği alınır. Örneklere numara verilerek ayrı torbalara konulur ve etiketlenerek analize gönderilir. Analizde, ceviz için önemli olan şu hususlar incelenir:


- Toprağın pH değerleri ölçülür. Bu değerlerin en ideali 6.5-7.5 arasıdır. Değerin düşük olması toprağın asidik olduğunu, yüksek olması ise toprağın alkali olduğunu gösterir. Ceviz, hafif alkali topraklardan zarar görmez. - Cevizin tuzlu topraklara karşı hassas olduğu bilinmelidir.


- Çukur Açılması:

Toprak tavındayken arazi sürülür ve tırmıklanır. Yerli çeşitlerde 8×8 m, Amerikan çeşitlerinde 8x4m Aralık x mesafe ile çukur yerleri işaretlenir. Çukur açılmadan yüzeydeki toprak sıyrılıp dikimde kullanılmak üzere bir tarafa yığılır. En az 60×60 cm. boyutlarında açılacak çukurun üst kısmı kil topraksa ve altta kum çakıl tabakası varsa, bu tabakaya ulaşılıncaya kadar kazılır. Çukurdan çıkan toprak, daha önce yüzeyi sıyrılan alana saçılır.


Çeşit Belirleme:

Bahçe kurulacak yerin yükseltisi (rakım), yönü (bakı) tespit edildikten sonra iklim verilerine göre çeşit belirlenir.


- Piketaj:

Yöreye uygun çeşitler belirlendikten sonra eldeki fidan çeşidi sayısına göre piketaj yapılır. En uygun piketaj 7'ye 2 olanıdır. Her 7 sıraya en az 2 sıra veya her 7 fidana en az 2 çeşit tozlayıcı fidan seçilir. Şayet fidan sayıları eşitse sıra sayıları da eşit olabilir. Ancak sıra ya da fidan sayısı 7'yi geçmemeli 2' den de aşağı olmamalıdır. Standart dikimde en uygun Aralık x Mesafe 8×8 dir. Bu durumda dönüme (Da.=1000 m²) 15 adet fidan dikilebilir.

Not : 20 yıla ulaşmış ve 10×10 m. aralıkxmesafe ile kurulmuş A. Ceviz bahçelerinde, aradan bir ağacın çıkarılması gerektiğinde; iki ağaç arasındaki mesafe 20 m. olmaktadır. Bu çok açık bir mesafedir.

Ayrıca dönüme 5 ağaç fazla dikmekle % 50 fazla ürün alma şansı vardır. Bu iki gerekçeden dolayı aralıkxmesafenin yerli çeşitlerde 8×8 m. veya Chandler gibi Amerikan çeşitlerinde ise 8x4m. olması üzerinde durulması önemli bir husustur.- Çit Dikimi:

- Birim alana daha fazla fidan dikip kısa zamanda daha fazla ürün alma amacına yönelik çit dikiminde, sıra arası 7 m., fidana arası ise 3.5 m. olabilir. Bu durumda dönüme 40 fidan dikilir. Sıra arası mesafeyi daha çok budamayı yapacak olan makinenin genişliği belirler.

- Çit dikiminde, budamaya uygun çeşitler seçilmelidir.

- Çit dikiminde, sıra arasındaki boşluğa ve toprağa doğru dik giden dallardan yukarıya doğru yönlendirilemeyen dallarla tepe dalları çit şeklinde makine ile kesilmektedir.Fidan Dikim Tekniği ve Fidan Yıllık Bakımı:

Fidan Dikimi:

Ceviz dikim aralığı Şebin, Bilecik gibi yerli çeşitlerde aşağıdaki şemadaki gibi 10×7 veya tercihinize göre 8×8 aralıklarla olmalıdır. Chandler, Fernor- Fernette gibi Amerikan çeşitlerinde ise 4×8 olmalıdır.


CEVİZ BAKIM PROGRAMI

Ocak:Bitki dinlenme halindedir.


Şubat:Bordo bulamacı (Göztaşı) ile ilaçlama yapılır. (%2’lik oranda)

Uygulama tarihi: 1. hafta içerisinde

Amaç:Bitki bünyesindeki mantari hastalıkların yok edilmesi ve yeni sezonda mantari hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmektir. Gözlerin UYANMAMIŞ olmasına özellikle dikkat edilmelidir. İlaçlamadan sonra 1 GÜN BOYUNCA YAĞMUR YAĞMAMASI GEREKİR. Aksi halde ilacın etkisi azalır ve tekrarı gerekir.

Mart:Bitki uyanmaya hazırlanır.


Nisan:Bitki kök çalışmalarını hızlandırır ve uyanmaya başlar.


Mayıs:Sulama programına başlanır ve organik toz gübre atılır. Mayıs başında; Organik toz gübre, fidan başına en az 500 gr atılarak toprakla yüzeysel olarak karıştırılır.

1. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum ve fidan başına 1 gr köklendirici kullanılır.

2 ve 3. Hafta
Sulama:Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51' lik potasyum.

4. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- – fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 1 gr düşecek şekilde Boolteks tek başına kullanılır.

 
 

Haziran:Sulama Programına devam edilir ve ilaçlama yapılır.

Not:Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.


1. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51' lik potasyum ve fidan başına 1 gr köklendirici kullanılır.

2. Hafta
Sulama: Perşembe Günü- – fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum.

3. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- – fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum.

4. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- – fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 1 gr düşecek şekilde Boolteks tek başına kullanılır.

Temmuz:Sulama Programına devam edilir. (Sulama haftada 2 güne çıkartılır.)

Not:Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.

1. Hafta
Sulama:
Pazartesi - Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51' lik potasyum ve fidan başına 1 gr köklendirici kullanılır.

2. Hafta
Sulama:Pazartesi - Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Pazartesi - Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum.

3. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Pazartesi - Perşembe Günü- fidan başına 50 gr sıvı organik gübre (COMPLEX) ve 10 gr %51'lik potasyum.

4. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- – fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 1 gr düşecek şekilde Boolteks tek başına kullanılır.
İlaçlama:
Perşembe Günü:Yapraktan, güneş yanığına karşı; 5 kg / 100 lt karışımında SURROUND WP, tüm ağaç yıkanacak şekilde verilir. (Meyveli ağaçlar için )

Ağustos:Sulama programına devam edilir.(Sıvı Organik Gübre Kullanılamaz.)

Not:Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.


1. Hafta
Sulama:
Pazartesi - Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum fidan başına 1 gr köklendirici kullanılır.

2. Hafta
Sulama:Pazartesi - Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum Yapraktan fidan başına 2 gr GOLDEN-MIX verilir.
İlaçlama:
Perşembe Günü-Yapraktan, güneş yanığına karşı; 5 kg / 100 lt karışımında SURROUND WP,tüm ağaç yıkanacak şekilde verilir. (Meyveli ağaçlar için)

3. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- – fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum

4. Hafta
Sulama:
Perşembe Günü- – fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- fidan başına 1 gr düşecek şekilde Boolteks tek başına kullanılır. Yapraktan,fidan başına 2 gr GOLDEN-MIX verilir.

Eylül:Sulama programı sona erer ve fasılalı sulamaya geçilir.

Not:Gözleme bağlı olmak kaydıyla, yaprak bitleri gibi zararlılar için FOSFORİN gibi insektisit, kabarcık, karaleke, yaprak buruşması, gün yanığı gibi hastalıklar içinde EXPER TEAM gibi bakırlı ilaçlar ile kutu dozajında, sadece hasta olan fidanlara ilaçlama yapılır. Ayrıca, fidan yalağındaki yabancı ot mücadelesi sezon sonuna kadar takip edilir.


1. Hafta
Sulama:
Sulama Yapılmaz.
Gübreleme:
Sulama Yapılmaz.

2. Hafta
Sulama: Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum Yapraktan fidan başına 2 gr GOLDEN-MIX verilir.

3. Hafta
Sulama:
Sulama Yapılmaz.
Gübreleme:
Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum

4. Hafta
Sulama:
Pazartesi-Perşembe Günü- fidan başına 35 lt (damlama sisteminde 3 saatlik akış, 35 lt’ye tekamül eder.)
Gübreleme:
Perşembe Günü- 10 gr %51'lik potasyum Yapraktan fidan başına 2 gr GOLDEN-MIX verilir.

Kasım - Aralık:Fasılalı sulamaya devam edilir.

Kasım:Fasılalı sulama sona erer ve toz organik gübre dağıtımı yapılır. Kasım başında; Organik toz gübre, fidan başına en az 500 gr atılarak toprakla yüzeysel olarak karıştırılır

Aralık:Arazi temizliği yapılır. Arazi içerisindeki dökülmüş yapraklar toplanarak yakılır. Böylece mantari hastalıkların ve zararlı böcek larva ve yumurtalarının yok edilmesini sağlanır.

Not:Bakım programında tavsiye edilen gübre miktarları her yıl %10 arttırılarak uygulanır.


Yıllara Göre Su İhtiyacı:

1.yıl700 lt yani her sulamada her fidana35 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl800 lt yani her sulamada her fidana40 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl900 lt yani her sulamada her fidana45 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl1000 lt yani her sulamada her fidana50 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl1100 lt yani her sulamada her fidana55 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl1200 lt yani her sulamada her fidana60 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl1300 lt yani her sulamada her fidana65 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl1400 lt yani her sulamada her fidana70 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl1500 lt yani her sulamada her fidana75 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulama

1.yıl1600 lt yani her sulamada her fidana80 ltolmak üzere MAYIS-EYLÜL arası 20 kez sulamaCEVİZ HASATI VE SONRASI

Cevizlerde hasat, iç ceviz ve yeşil kabuğun olgunlaştığı dönem olarak kabul edilir. Kalin açıldığı ve sert kabuktan ayrıldığı dönem yeşil kabuğun olgunlaşma belirtileridir. İç cevizin olgunluk belirtisi ise; iç ceviz ile sert kabuk arasında bulunan paket dokusunun kahverengileşmeye başladığı dönemdir. Çoğunlukla yeşil kabuk, iç cevizden daha geç olgunlaşır. Hasadın iç ceviz olgunluk zamanında yapılması, bu dönemde iç cevizin açık renkli olması nedeniyle iç cevizin ticari değerini artıracaktır. Ancak yetiştirici eğer hasat yeşil kabuğun olgunlaşma zamanını beklerse çok önemi kalite kayıpları meydana gelebilmektedir. Cevizlerde hasat zamanına iklimin önemli etkisi olabilmektedir. Serin iklime sahip bölgelerde iç ceviz olgunlaşma zamanı ile yeşil kabuk olgunlaşma zamanı genellikle aynı döneme rastlar. Yüksek nem yeşil kabuğun açılmasını hızlandırır. Hasat zamanını etkileyen önemli bir faktörde yetiştiriciliği yapılan çeşittir. Örneğin hasadı zamanında ve doğru yapıldığında Chadler ve Serr gibi çeşitler açık renkli iç rengine sahiptirler. Hasat edilen meyvelerin toplanması, yeşil kabuklarının ayrılması ve meyvelerin kurutulması vs. kalite kayıplarını önlemek açısından mümkün olduğu kadar çabuk olmalıdır. Güneş altında kalan meyvelerde, uzun süre yeşil kabuğu üzerinde kalan meyvelerde iç renginde bozulmalar görülür.

Hasat Yöntemleri:

Cevizlerde hasat elle ve mekanik yolla olmak üzere iki metotla yapılmaktadır. Türkiyede hasat sırıkla ağacın dövülmesi şeklinde yapılırken ceviz yetiştiriciliğinde söz sahibi ülkelerde mekanik yolla yapılmaktadır. Ağacı dövme şeklinde yapılan hasatta başta bir yıl sonraki yılda ürün verecek dallar olmak üzere önemli zararlanmalar meydana gelebilmektedir.

Mekanik yolla hasat; ağacın ana dallarının yada ağaç gövdesinin değişik sarsıcılar ile sarsmak ve meyvelerin ağaç üzerinden yere düşmesini sağlamak şeklinde yapılmaktadır. Bu amaçla değişik sarsıcılar (Kablolu sarsıcılar-Eksantrik sarsıcılar, Poner hareketli sarsıcılar, Pnömatik sarsıcılar vs.) kullanılmaktadır.

Hasat Sonrası:

Hasattan sonra kalite kayıplarını en aza indirmek amacıyla yeşil kabuk sert kabuktan kolayca ayrılmalı, yani meyveler hemen kavlatılmalıdır. Bazı yörelerimizde yeşil kabuğun yumuşaması ve kolay çıkması amacıyla üzerine naylon, kalın bez ve çuval gibi örtülerle örtülmesi önemli kalite kayıplarına neden olabilmektedir. Bazı ülkelerde kavlatma tamamen mekanik yolla yapılmaktadır.

Pazar değeri açısından için tüm olarak çıkması istenir. Hasadı yapılan meyveler eğer iç olarak pazarlanması söz konusu ise, cevizler daha kurumadan (nemli iken) kırılma işlemine tutulur. Böylece daha kolay bir şekilde için tüm olarak çıkması sağlanır. Ülkemizde ceviz kırma işlemleri sergenler olarak adlandırılan yerlerde genelde kadınlar tarafından çekiçle vurarak kırmak şeklinde yapılmaktadır. Kırma işleminden sonra cevizler renklerine göre sınıflandırılıp paketleme işlemine tabi tutulur.
 
 Kurutma:

İç ceviz olarak değerlendirilmeyecek yani kabuklu olarak pazarlanacak meyveler kavlatma işleminden sonra hemen kurutulmalıdırlar. Kurutma işlemi cevizin depo ömrü bakımından çok önemlidir. Bunun için kabuklu ve iç cevizde bulunması gereken en yüksek nem oranları standartlarla belirlenmiştir. Örneğin T.S.E. ye göre kurutulmuş; kabuklu cevizlerde %8, iç cevizde ise %5 nem oranı istenir.

Ülkemizde genelde cevizler dışarıda gölgede kurutulmaktadır. Bazı yörelerimizde ise güneş altında 7- 10 gün bekletilerek kurutma yapılmaktadır. Bu da başta iç renginin koyulaşması gibi çeşitli kalite kayıplarına neden olmaktadır. Bu yüzden bu kurutma şekli yanlıştır. Eğer başka kurutma imkanı yoksa en azından kurutma dışarıda gölge ortamlarda yapılmalıdır. Yani meyveler direkt olarak güneş ışığı altında kurutulmamalıdır. Ancak dünya ceviz üretiminde söz sahibi ülkelerde kurutma tamamen mekanik yollarla yapılmaktadır. Mekanik yollarla yapılan kurutma işlemlerinde, genelde meyveler 30- 350C’de 24 saat bekletilmektedirler. Sıcaklığın 400 C’nin üzerine çıkışı iç kalitesi bakımından istenmez.


Depolama ve Ambalajlama:

Cevizler yüksek yağ içeriğine sahip meyve olduğu için uygun şartlarda depolanması başta iç meyvenin bünyesindeki yağ bozulmaları açısından önemlidir. Bu yüzden cevizler düşük sıcaklıklarda (0- 40C) ve kuru ortamlarda uzun süre saklanabilirler.

Ambalajlama bir ürünün pazarlanmasında çok önemli bir aşamadır. Bu yüzden ambalajların sağlıklı materyallerle usulüne uygun yapılması gerek kabuklu gerekse iç cevizin pazarlanması açısından tüketicileri cezbetmektedir. Büyük çuvallarla doldurulmuş karışık cevizlerle, hepsi aynı renkte küçük gramajlı ambalajlanmış cevizlerin albenisi arasında çok açık farklılık görülmektedir. Örneğin iç cevizlerin ışık geçirmeyen vakumlu plastik torbalarla yapılması ve etiketlenmesi tüketiciler açısından çok önemlidir.